Quy định về việc đổi trả hàng

Khi sản phẩm đã được giao tận tay Quý khách và đã được Quý khách kiểm tra là không có sai hỏng và chấp nhận thanh toán thì đó là một giao dịch hợp pháp.

I. Điện Máy 102 chỉ chấp nhận trả hàng, đổi hàng khi phát sinh các trường hợp sau:

  • Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã như quý khách đặt hàng.
  • Hàng bị lỗi, hỏng
  • Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.

Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ hàng hóa và ký nhận với nhân viên giao hàng. 

II. Điện Máy 102 sẽ không chấp nhận cho trả hàng, đổi hàng khi :

  • Không chấp nhận việc hoàn trả lại hàng hóa đã mua.
  • Gửi lại hàng không đúng mẫu mã, không phải hàng của Điện Máy 102

III. Hoàn trả tiền hàng & bồi hoàn thiệt hại phát sinh:

1. Điều kiện đặc biệt

Đảm bảo

Điện Máy 102 không đảm bảo khách hàng đã đặt mua sản phẩm dịch vụ trước sẽ nhận được đơn đặt hàng này khi xảy ra sự cố bất thường. Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách bồi hoàn và hoàn trả.  

Đối hàng hóa hoặc thay đổi thời điểm thực hiện đơn hàng

Khách hàng mua hàng hóa có thể chuyển đơn đặt hàng của mình sang một thời điểm thực hiện khác hoặc chuyển đổi sang hàng hóa khác.Tuy nhiên, nếu Điện Máy 102 không có khả năng đáp ứng theo yêu cầu hợp lý, khách hàng sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đặt hàng và sẽ phải trả những chi phí phát sinh (nếu có).

Bồi hoàn cho dịch vụ

Trường hợp khách hàng không nhận được dịch vụ đã đặt do lỗi của Điện Máy 102, khách hàng sẽ được bồi thường bằng việc hoàn trả lại tiền hoặc được yêu cầu phục vụ tiếp nếu có thể.

Phân bổ lại đơn đặt hàng

Trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường, Điện Máy 102 sẽ chuyển khách hàng đã mua sản phẩm sang thời điểm khác hoặc hàng hóa dịch vụ khác tương ứng có thỏa thuận trước với khách hàng (nếu có thể) hoặc tạo ra một đơn đặt hàng mới tương ứng.

Trong trường hợp này, khách hàng sẽ không nhận được bồi hoàn.

Khách không đủ điều kiện để giao dịch trong quá trình xử lý đơn đặt hàng

Nếu Quý khách đã đặt hàng nhưng không đủ tiêu chuẩn để giao dịch trong quá trình xử lý đơn đặt hàng đó thì Quý khách sẽ bị đình chỉ đơn đặt hàng hoặc hủy bỏ với các chi phí phát sinh do bên đặt hàng chịu và Điện Máy 102 không phải bồi hoàn gì.

Điện Máy 102 cám ơn quý khách !!!